top of page

Služby

03. Dane

Dane

  • Spracovanie a príprava priznania k dani z pridanej hodnoty a súvisiacimi výkazmi

  • Spracovanie a príprava priznania k zrážkovej dani

  • Spracovanie a príprava priznania k dani z príjmov FO a PO

  • Spracovanie a príprava ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti

  • Spracovanie a príprava priznania k dani z motorových vozidiel

  • Spracovanie a príprava priznania k dani z nehnuteľností

  • Komunikácia so Správcom dane

  • Príprava podkladov a účasť pri daňových kontrolách

Viac než 30 Rokov Praxe

Vyžiadajte si Ponuku

V rámci žiadosti o cenovú ponuku nám pomôžete podrobným vyplnením kontaktného formulára. My Vás následne budeme spätne kontaktovať a po krátkej konzultácii Vám vypracujeme cenovú ponuku "šitú na mieru".

bottom of page