top of page
Accountant

Cenník

Prvotná Konzultácia

Prvotná konzultácia je zdarma a po dohode s klientom sa cena nastavuje podľa náročnosti úkonov pre danú spoločnosť.

bottom of page