top of page

Služby

01. Účtovníctvo

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

 • Online účtovný systém (online prístup k účtovným dokladom a možnosť klienta používať ekonomický systém na vystavovanie faktúr, dodacích listov, vedenie skladovej evidencii, možnosť vedenia knihy jázd a generovania rôznych prehľadov o stave majetku a záväzkov)

 • E-archív dokladov (ľahko naskenujete účtovné doklady na naše zabezpečené online úložisko)

 • Výkazy Ziskov a Strát

 • Výkaz Majetku

 • Súvaha

 • Prehľady, Hlásenia a Reporting na mieru podľa požiadaviek

 • Oznamovacia povinnosť Intrastat a OSS

 • Povinné hlásenia pre Štatistický úrad

 • Komunikácia s inštitúciami

 • Konzultácie a poradenstvo

Rekonštrukcia účtovníctva

 • Kontrola správnosti zaúčtovania dokladov

 • Kontrola daňových priznaní

 • Kontrola účtovných závierok

 • Vyhotovenie opravných a dodatočných výkazov a daňových priznaní

Skladová evidencia a evidencia majetku

 • Možnosť si spracovávať skladovú evidenciu v našom online účtovnom systéme

 • Vytváranie kariet majetku

 • Prepočítavanie odpisov

 • Poradenstvo pri predaji a kúpe majetku

Accounting Documents

Viac než 30 Rokov Praxe

Vyžiadajte si Ponuku

V rámci žiadosti o cenovú ponuku nám pomôžete podrobným vyplnením kontaktného formulára. My Vás následne budeme spätne kontaktovať a po krátkej konzultácii Vám vypracujeme cenovú ponuku "šitú na mieru".

bottom of page